BURUN ESTETİĞİNDE İDEAL ÖLÇÜLER

Burun estetiğinde en çok şikâyet konusu olan şey, estetik yapılmış burunların birbirine benzemesi ve doğal olmaması konusudur. Hemen her hasta bu konuyu gündeme getirmektedir. Burun estetiğinde kişinin yüz hatlarına uygun bir şekilde yapılan işlemler sonrasında özgün, o bireye yakışan forma sahip burun şekli ortaya çıkar.. Bunu neden söylüyoruz, çünkü her burun estetiği ameliyatından sonra farklı burun oluşturmanın dünyaca kabul edilmiş belirli kuralları vardır. Burun estetiği konusunda uzmanlaşmış bir estetik cerrah, bu kuralların ışığı altında operasyonunu gerçekleştirdiğinde sağlıklı ve kişiye özel formda burun oluşturması işten bile değildir.

Burun estetiğinde bugün kullandığımız temel ölçülerin ortaya çıkışı 15. yüzyıla kadar gitmektedir. Ünlü Ressam Leonardo Da Vinci’nin eserlerinde belirlediği doğal güzelliğin oranlarını, estetik cerrahi operasyonlarımızda doğal ve yüzle uyumlu bir burun ortaya çıkarmak için kullanıyoruz. Da Vinci, ünlü tablosu Mona Lisa yüzün doğal güzelliğinin, Vitruan eseri ise insan vücudunun mükemmel oranlarının temel ölçülerini belirlemiştir.

BURNUN İDEAL UZUNLUK VE GENİŞLİK ÖLÇÜLERİ NEDİR?

Bu eserlerde Da Vinci, günümüzde de kanun olarak kabul edilen burun oranlarını şöyle belirlemiştir: Burnun ideal uzunluğu, karşıdan bakıldığında alnın saç köklerinden çeneye kadar olan mesafenin üçte biri oranında olmalıdır. Burnun genişliği ise, iki kulak arasındaki mesafenin 5’te 1’i ya da bir göz genişliği kadar olmalıdır.

Da Vinci’nin oransal güzelliği yüz ve burundaki estetik ölçüleri belirliyor. Dolayısıyla bu oransal güzellik temel alınarak ölçüsel güzellik burnun yüzle doğal uyumunda devreye giriyor.

KADINLARDA İDEAL ESTETİK BURUN ÖLÇÜLERİ

Da Vinci’nin belirlediği estetik kriterlere göre bir kadının burun ölçüleri şöyle tanımlanıyor: Kadının burun ucu ve üst dudak arasındaki açı 95 ila 115 derecedir. Bu açı 90’ın altına düşerse burun ucu düşmesi tablosuyla karşılaşırız. Burnun kökünün yüzle uyumlu olması açısından, yandan bakıldığında burnun köküyle yüz arasındaki ideal estetik açı 30 ila 40 derece arasındadır. Ayrıca dudakların konumu da önemlidir. Burada burun estetiğini belirleyen burun ucu ile çene ucu arasındaki ilişki de çok önemlidir. Burun ucundan çene ucuna hayali düz bir çizgi çekersek, dudaklar bu çizginin biraz gerisinde kalmalıdır.

ERKEKLERDE İDEAL ESTETİK BURUN ÖLÇÜLERİ

Erkeklerde burun estetiği ölçüleri kadınlarınkinden farklıdır. Erkekler burun estetiği konusunda daha hassastır. Burun ucunda yapılacak küçük bir hata, erkek yüzünde kadınsı bir burun oluşumuna yol açabilir. Erkeklerde burnun üst dudak ile yaptığı açı 90-95 arasındadır. 95’in üzerine çıkarsa ucu kalkık kadınsı bir burun, 90’ın altına düşerse ucu düşmüş bir burun ortaya çıkar. O nedenle burun ucu açısı için belirlenen kurallara uymak son derece önemlidir. Ayrıca dudaklar, burun ucu ve çene arasında hayali çizilen düz çizginin kadınlarinkine göre biraz daha gerisinde kalmalıdır.

AYNI ÖLÇÜLER FARKLI YÜZLERE ÖZGÜ BURNU NASIL OLUŞTURUR?

Bu bilgilerin ardından şu soruyu sorabilirsiniz: Bu ölçüler her burunda aynı sonuçlara, yani birbirine benzeyen estetik ameliyat olmuş burun görünümüne yol açmayacak mı? Hayır yol açmayacak. Kurallar standart, ancak her bireyin yüz hatları, birbirine oranı farklı. Bu kurallar çerçevesinde yapılan Burun Estetiği Ameliyatı bireyin yüz hatlarına uyum dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir. Da Vinci’nin yaklaşımı değişik yüzlerle uyumlu ve doğal görünen burun formunu yaratmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla bu kurallara göre yapılan bir burun diğerlerine benzemez ve son derece doğal görünür.

DA VİNCİ ÖLÇÜLERİNDEN UZAK BURUN ESTETİĞİ SONUCU

Da Vinci’nin belirlediği estetik ve doğal görünüm ölçüsünün dikkate alınmadığı burun estetiği ameliyatında yüzle yakışmayan küçüklükte burun şekli ortaya çıkar. Hatta köşeli bir yüzde yuvarlak hatlı bir burun ya da tam tersi görünüme sahip, yüzde çok emanet duran bir sonuç ortaya çıkabilir. Erkek yüzünde kadınsı bir burun ile karşılaşmak sürpriz olmaz. Yüzle uyumsuz burun estetiği ameliyatı sonuçları ikinci bir burun estetiği operasyonunu gerektirebilir.

Burun estetiği olanlar ünlü Ressam Da Vinci’nin doğal güzellik estetik oranlarını kullandığımızın farkında değiller. Ünlü Ressam’ın belirlediği oranlarla hastanın yüzünü güldürüyoruz. Burun estetiği olmak isteyenlerin çoğu kemikli ve yüzüne göre büyük bir burundan şikayet ediyorlar. Coğrafyamızda yaşayan nüfusun burun özelliği genellekli kemikli ve büyüktür. Birbirinden çok farklıdırlar. Yüz hatlarıyla uyumsuzdurlar çoklukla. Yüze göre büyük ya da küçük, geniş veya burun ucu düşük, kemikli ve kemerlidir. Bu durum yüz güzelliğini, ifadesini direkt etkilemektedir. Zaten en çok burnumuzdan şikayet ederiz. Çoğu zaman bu şikâyet stres konusuna ve psikolojik takıntıya dönüşür. Özgüven ve beğenilmeme duygusuna kapılır. Sosyal ilişkileri zayıflar.

DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ VE İŞLEVSEL BURUN ESTETİĞİ YÖNTEMİ

Doğal ve yüzle uyumlu estetik görüntüye sahip burna sahip olmak için iki farklı estetik ameliyat yöntemi kullanılmaktadır. Açık ve kapalı ameliyat yöntemleri. Biz iki tekniği birleştiriyoruz. Kapalıdan açığa tekniğini uyguluyoruz. Iki farklı yöntemin sağladığı avantajları tek bir yöntemde topluyoruz. Burun ucunu, burnun sırtını, genişliğini, kanatlarının pozisyonunu, yüzle yaptığı açıları olması gerektiği gibi yapıyoruz. Burun estetik olarak kişiye özel ideal doğal güzellik ölçülerine getirilirken, aynı zamanda nefes alma gibi ana fonksiyonunu da en sağlıklı biçimde yerine getirecek yapıya kavuşuyor. Burun estetiğindeki amaç, hem doğal ve kişiye özel görünümde, hem de fonksiyonel bir burun oluşturmak.  

Bir Cevap Yazın